fbpx
 
 
 
Dysleksją dotkniętych może być nawet 15 % dzieci w wieku szkolnym. Oznacza to, że niemal jedno na siedmioro dzieci boryka się ze skutkami tej przypadłości. Dysleksja obejmuje wiele obszarów, między innymi dysgrafię (zniekształcone, niewyraźne pismo), dyskalkulię (trudności z działaniami matematycznymi), dysfonię (niewyraźna, cicha mowa), oraz trudności z czytaniem i pisaniem. Konieczna jest w takim przypadku specjalistyczna pomoc, której udzielamy w naszych gabinetach.

Trening pamięci i koncentracji uwagi

Z dysleksją ściśle wiążą się trudności z zapamiętywaniem oraz z koncentracją uwagi.

Pomocą dla dziecka są gry i zabawy terapeutyczne pomagające rozwijać umiejętność zapamiętywania i koncentrowania uwagi na tym, co w danym momencie jest najważniejsze.

Jedną z takich pomocy to EEG Biofeedback,

w który wyposażony jest nasz gabinet.

Ponadto dysponujemy szeroką gamą specjalistycznych narzędzi do treningu pamięci i koncentracji uwagi.

Terapia dysleksji

Jeśli dziecko:

-unika czytania i/lub pisania,

-szybko się męczy i nuży podczas czytania i pisania,

-wraca ze szkoły nadmiernie zmęczone,

-popełnia liczne błędy ortograficzne,

-zniekształca słowa podczas pisania ze słuchu lub przepisywania z książki lub tablicy,

-miewa trudności ze zrozumieniem tego, co do niego mówisz,

-otrzymuje niskie oceny z materiału, który wcześniej w domu świetnie opanowało,

prawdopodobnie boryka się z dysleksją.

 

 

Wsparcie psychologiczne

Dysleksja silnie wpływa na kondycję fizyczną, psychiczną i emocjonalną dziecka.

Towarzyszy jej często zaniżone poczucie własnej wartości, unikanie aktywności podczas lekcji, niechęć do szkoły i nauczycieli.

Brak zrozumienia ze strony nauczycieli, a także rodziny (rodziców, rodzeństwa), skutkować może ucieczką dziecka w świat gier, portali społecznościowych i innych miejsc, w których dziecko czuje się bezpieczniej.

Nie rozwiązuje to jednak przyczyn niepowodzeń szkolnych i konfliktów z otoczeniem.

Pomocna okazuje się w takich przypadkach pomoc psychologiczna, która jest stałym elementem terapii dysleksji w naszym gabinecie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych