fbpx

Regulamin sklepu internetowego weltus.pl

Regulamin sklepu internetowego weltus.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.weltus.pl.

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 

Warunki ogólne i warunki sprzedaży

§ 1.

Właścicielem sklepu internetowego weltus.pl jest:  

WELTUS mgr Sławomir Urban
ul. Przemysłowa 38
62-100 Wągrowiec
NIP 766 133 19 67
BNP Paribas Bank Polska SA 76 1600 1462 1884 4305 0000 0001 

§ 2.

Zamówienia można składać przez ten sklep internetowy, e-mailem lub telefoniczne.  

§ 3. 

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

§ 4.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. 

§ 5.

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. 

§ 6.

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza będziemy kontaktowali się telefonicznie.

§ 7.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, a Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

§ 8.

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. 

§ 9.

Czas realizacji uzależniony jest od asortymentu i wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
W przypadku asortymentu pod indywidualne zamówienia czas realizacji ustalany jest z klientem.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z jego realizacji bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

W przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia, sklep weltus.pl dokona anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Klient otrzyma informację na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia. 

W przypadku jeśli anulowane zamówienie zostało opłacone, sklep weltus.pl dokona zwrotu pieniędzy w całości lub do wysokości części anulowanej.

§ 10.

Warunki dostawy:

Przesyłka kurierska lub pocztowa realizowana poprzez wyspecjalizowane firmy.

§ 11.

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT.

§ 12.

Warunki płatności:

        a) przedpłata - firmy prywatne oraz klienci indywidualni (na podstawie Potwierdzenia Zamówienia Klienta lub proformy),

        b) przelew z odroczonym terminem płatności 14 dni - tylko dla jednostek budżetowych,

        c)  karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl

§ 13.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów lub zmiany cen, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego bez wcześniejszego umieszczenia informacji o tym fakcie na stronach sklepu internetowego.

§ 14.

Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
Koszty dostawy towarów poza terytorium Polski ustalane są indywidualnie.

§ 15.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zarejestrowanych Klientów zgodnie z ustawą

"O ochronie danych osobowych" oraz wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne.

 § 16.

Warunki reklamacji:

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Sprzedający.

W przypadku bezpodstawnej reklamacji kosztami przesyłek kurierskich obciążony zostanie Kupujący.

Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia, chyba, że strony ustalą inaczej.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad i odpowiada za niezgodność towaru z umową.

Na wszystkie towary udzielona jest 12 miesięczna gwarancja oraz 24 miesięczna rękojmia. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub z tytułu rękojmi Kupujący może skorzystać z żądania obniżenia ceny, żądania naprawy, żądania wymiany lub z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

Roszczenia wynikające z reklamacji lub rękojmi Kupujący może zgłaszać w formie pisemnej (list, e-mail) lub telefonicznie. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie sklepu, w stopce.

§ 17.

Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu przez Konsumenta:

Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania rzeczy.

Konsument musi pisemnie poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Kupującego płatności za zwrócony towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jak 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego przedmiotu. 

Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot realizowany jest na koszt Konsumenta.

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku produktów wykonanych na zamówienie Konsumenta, wykonanych według wytycznych Konsumenta oraz asortymentu higieny osobistej.

§ 18.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym weltus.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych